Opšti uslovi poslovanja

Kupovina nepokretnosti u Crnoj Gori može vam oduzeti vremena; zato je puno bolje kupovati preko već postojeće agencije koja dobro poznaje pravila, ima mnoštvo kontakata i veza. Agencija će se potruditi da vam maksimalno olakša proces kupoprodaje, vodiće vas u sve segmente procesa i biće vam uvijek na raspolaganju: od pokazivanja nekretnine, pribavljanja i provjere dokumentacije, kao i zakazivanje termina za sačinjavanje Ugovora kod izabranog notara.
Agencijske provizija za posredovanje je 3% od ukupne kupoprodajne cijene.

U zakonodavstvu Crne Gore prihvaćeno je načelo konstitutivnosti upisa u pogledu sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima. Dakle, za sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima na osnovu pravnog posla potrebno je da su ispunjena tri uslova: valjan pravni osnov (punovažan pravni posao,iustus titulus), valjana saglasnost knjižnog prethodnika (clausula intabulandi) i upis u katastar nepokretnosti (modus acquirendi).
Pravni osnov ili instrument ovog prenosa ili sticanja prava je najčešće ugovor. Da bi ugovor bio valjan u prometu nepokretnosti, neophodno je da on bude sačinjen u odgovarajućoj formi. Kod nas je to notarski zapis ili zapis o potvrdi privatne isprave. Pravni poslovi na osnovu kojih se prenosi ili stiče pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima su: ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o diobi, ugovor o poklonu, ugovor o zasnivanju službenosti, ugovor o hipoteci, založna izjava, ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života itd. Zajedničko za sve ove pravne poslove, kada za predmet imaju nepokretnosti, jeste da su usmjereni na prenos odnosno sticanje stvarnih prava i njihov upis u katastar nepokretnosti.
Takođe, promet nepokretnosti podliježe plaćanju poreza na promet, s tim što to nije uslov za upis u katastar nepokretnosti, ali se mora izmiriti. Stopa poreza na promet nepokretnosti je proporcionalna i iznosi 3% od poreske osnovice. Stopa godišnjeg poreza na nepokretnosti je proporcionalna i može iznositi od 0,08% do 0,80% tržišne vrijednosti nepokretnosti Godišnji porez na nepokretnosti se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 30. novembra godine za koju se porez utvrđuje.

Stranac, fizičko lice, može kupiti nepokretnost- stan, kuću sa placem, poslovni prostor i knjižiti se kao vlasnik ( uz identifikacioni dokument-pasoš). Stranac ne može kupiti prirodna bogatstva, dobra od opšte upotrebe, poljoprivredno zemljište i šume. Pravno lice može kupiti neograničenu površinu zemljišta i knjižiti se kao vlasnik.